Περίληψη

August 17, 2021
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Περίληψη

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Περίληψη  0

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Περίληψη  1

 

Η περίληψη είναι για την καλύτερη εργασία και τη συνεχή επιτροπή.

 

Για πρώτη φορά, οι συνάδελφοι από Shenzhen και Baise σύλλεξαν μαζί για να συνοψίσουν την εργασία στο πρώτο εξάμηνο.

Ο καθένας αρεστός η ατμόσφαιρα πάρα πολύ, μίλησε ενθουσιωδώς και εξέφρασε τις απόψεις τους σχετικά με τα διαφορετικά ζητήματα.

Έτσι οι νέοι πρέπει να είναι. Οι διαφορετικοί σπινθήρες μπορούν πάντα να βρεθούν στα μυαλά τους.

 

Κρεμάστε εκεί σε Carefiber!!!